Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Van goed besturen naar nog beter besturen

Laten we wel wezen: Westland kan bogen op honderden organisaties en op de belangeloze inzet van duizenden betrokken Westlanders. Nu zijn inzet en betrokkenheid alleen niet voldoende. We moeten voorkomen dat goede bedoelingen stranden door gebrek aan deskundigheid en expertise. Daarom wil de Academie diensten aanbieden waarmee besturen in Westland het niveau van huidige bestuurssituatie kunnen verhogen. Op naar de ideale bestuurssituatie, naar Good Governance. Daarbij baseren we ons op best practices uit andere sectoren.

Deelnemers aan trainingen en cursussen van de Academie krijgen inzicht in onder andere de volgende pijlers onder Good Governance:

  • De waarde van een nageleefd besturingsmodel waarin de benoemingsprocedure, zittingstermijn en het rooster van aftreden is opgenomen;
  • Onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende uitvoeringstaken;
  • Het opzetten van vergaderschema’s en meerjarenbeleidsplannen;
  • Werving van bestuursleden op basis van een competentiemodel en uit een veelvormige kring;
  • Gedragscodes en inzicht in nevenfuncties van bestuurders;
  • Het opzetten van een directiestatuut;
  • Evaluatie door middel van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken met die directie.
Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.