Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Maatschappelijk betrokken partners

De Academie is een gezamenlijk initiatief van ISW en Organise to Learn (O2L), tegenwoordig bekend als Dyade Advies. ISW wil hiermee uiting geven aan de betrokkenheid bij Westland. Deze organisatie is vooral in de beginfase de aanjager en facilitair ondersteuner. Organise to Learn adviseert en traint bestuurders, vooral in het onderwijsveld. Nu komt die kennis ook beschikbaar voor andere doelgroepen. De derde ‘founding father’ is gemeente Westland. Uiteraard heeft deze veel belang bij een sterk maatschappelijk middenveld in de gemeente.

Inmiddels zijn er ook besprekingen met tal van andere organisaties die op de één of andere wijze bijdragen: financieel, met expertise en/of met personele inzet. 

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.