Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

De Academie, een netwerkorganisatie

De Academie wil midden in het Westlandse maatschappelijke leven staan. Samenwerking met verschillende partners en ondersteuning van sponsoren is een must en daarmee is de Academie een pure netwerkorganisatie. De organisatie is als volgt opgebouwd:

 • Bestuur
  Dit heeft op dit moment vooral een uitvoerende rol. Na verloop van tijd wordt die rol meer toezichthoudend, minder operationeel. Dat kan als de Academie is doorontwikkeld. Het bestuur is samengesteld uit leden die de verschillende doelgroepen zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigen: onderwijs, sport, kerk, cultuur, bedrijfsleven en zorg.
   
 • Adviesraad
  Deze haalt externe kennis binnen. De adviesraad bestaat uit leden die in het Westland een groot netwerk hebben en beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. 
   
 • Ambassadeurs
  Deze brengen de Academie onder de aandacht maar hoeven verder geen actieve rol te spelen.

 • Coördinatie en secretariaat
  De coördinator is verantwoordelijk voor interne afstemming en externe communicatie. Het secretariaat is momenteel bij ISW ondergebracht.

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.