Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Toon uw maatschappelijke betrokkenheid, deel in de kennis

De Academie is een daadwerkelijke invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Of, zo u wilt, van de participatiesamenleving. De toekomst is aan de netwerken en de gedeelde kennis en kunde.

Partnership of sponsoring van de Academie heeft dus een aantal voordelen: 

  • Een concrete bijdrage aan een Westland met meer bestuurlijke kracht en sociale cohesie;
  • Uw bestuurders, toezichthouders of medewerkers doen nieuwe kennis op;
  • Ze doen ook waardevolle contacten op. De Academie is de toegang tot een breed (bestuurs)netwerk.
Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.