Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Beter bestuur, sterkere organisaties, meer sociale structuur

In Westland zijn zo’n 300 organisaties actief op het gebied van sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. Deze tellen tezamen zo’n 3.000 bestuurders. Vaak zijn die bestuurders vrijwilliger. Sommigen van hen nemen kennis en expertise mee uit andere werk- en interessevelden. Maar dat is lang niet altijd het geval. Soms ontbreekt het aan ervaring om bestuurlijk optimaal effectief te zijn. Die ‘toevalligheid’ is geen optimale basis voor bestuurlijke kracht in het Westland.

De Van Poelje Academie biedt hier dan ook mogelijkheden voor verbetering. De Academie wil een kenniscentrum en ontmoetingsplaats zijn voor zittende en aankomende bestuurders en toezichthouders in Westland. Want bestuursleden met meer competenties kunnen effectiever besturen. En dat ook met meer plezier doen. Dat heeft direct effect op het functioneren van de verschillende organisaties. En dàt leidt vervolgens tot een steviger sociale structuur.

Niet gebaseerd op toeval, maar gebaseerd op kennis, inzicht en bestuurlijk vakmanschap. 

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.