Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Meer bestuurlijke kracht plus positieve ‘bijvangst’

De primaire uitkomst van de trainingen en cursussen die de Academie aanbiedt, is uiteraard de verbeterde bestuurlijke expertise van de deelnemers. Ze beschikken over een breder palet aan vaardigheden en kunnen beter reflecteren op hun eigen functioneren.

Maar er zijn ook positieve secundaire effecten: 

  • Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers;
  • Beter functioneren in het dagelijks werk door o.a. betere vergader- en gesprekstechnieken;

Er speelt nog iets. De deelnemer ziet zich gewaardeerd als zijn of haar werkgever deze deelnemer in staat stelt om een training bij de Academie te volgen. Die werkgever profiteert van vergrote loyaliteit en van de verbeterde vaardigheden van de deelnemer.

Daarbij zijn potentiële bestuurders eerder geneigd ‘in het diepe te springen’ als ze weten dat ze vanuit de Academie de nodige ondersteuning kunnen krijgen. Ook de netwerkfunctie van de Academie is nuttig; hier zijn waardevolle relaties aan te knopen, ook tussen mensen uit de profit- en non-profitsector. Deze effecten maken het eenvoudiger om bestuurders te werven en blijven besturen in ontwikkeling. Dit heeft een versterkend effect op de kwaliteit van het bestuur in Westland.

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.