Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Voor iedereen die beter wil besturen of toezicht houden

Ons doel is helder: de Academie wil beschikbaar zijn voor alle bestuursleden, bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel. Dat kunnen we waarmaken door bestuurders en toezichthouders van ‘professionele’ organisaties trainingen en cursussen tegen marktconforme tarieven te bieden. Dat geeft dan de financiële mogelijkheid om de bestuurders en toezichthouders van ‘vrijwilligersorganisaties’ te ondersteunen.

Zo neemt de eerste groep als het ware haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar daar staat veel tegenover: een Westland met meer sociale cohesie, hechtere netwerken, professionelere medeburgers. 

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.