Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Voor beginners en gevorderden

De Van Poelje Academie richt zich op bestuursleden, bestuurders en toezichthouders van verenigingen, stichtingen en andere instellingen in Westland. Het gaat dan met name om onderwijsinstellingen, sportverenigingen, kerkgenootschappen, culturele instellingen, zorginstellingen.

De secundaire doelgroep bestaat uit bestuursleden, bestuurders en toezichthouders van de nog eens circa 620 organisaties die zich richten op belangenbehartiging en ideële doelen. Vaak gaat het dan om VVE’s.

In ons aanbod maken we onderscheid tussen:

  • bestuurders van een ‘professionele’ organisatie (waar een scholingsbudget beschikbaar is);
  • bestuurders van een ‘vrijwilligers’-organisatie (waar geen scholingsbudget beschikbaar is).

De eerste groep ondersteunen we tegen marktconforme tarieven. Onder andere hiermee kunnen we de ondersteuning van de tweede groep financieren. Bovendien onderscheiden we 4 typen (aankomende) bestuurders:

  • Onervaren, maar gevraagd als bestuurder vanwege specifieke inhoudelijke kennis;
  • Onervaren, maar gevraagd als bestuurder vanwege enthousiasme;
  • Ervaren bestuurders met hoge maatschappelijke functies maar met bestuurlijke ‘blinde vlekken’;
  • High potentials die nu nog geen bestuurder zijn.
Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.