Van Poelje Academie

Westland telt vele honderden organisaties. Deze bestrijken een heel scala aan activiteiten: sport en recreatie, onderwijs, levensbeschouwing en politiek. De bestuurlijke kwaliteit van deze organisaties wisselt sterk. Dat was voor een aantal partijen aanleiding om de Van Poelje Academie op te zetten. Het doel: de kwaliteit en capaciteit van het bestuur en toezicht van maatschappelijke organisaties in Westland verbeteren. Want beter bestuur leidt tot een bloeiend verenigingsleven en daarmee tot een betere
sociale structuur.

Beter bestuur is beter voor iedereen

De Academie is een non-profit organisatie die vanuit een maatschappelijk belang trainingen en ondersteuning aanbiedt aan zittende en aankomende bestuurders en toezichthouders. Dat is nodig, want we zien dat deze doelgroep moet functioneren in een steeds complexere omgeving.

Dat is overigens geen puur Westlands verschijnsel. Ook in de rest van de Nederland zien we ontwikkelingen die het er niet makkelijker op maken om bestuurder of bestuurslid te zijn of bestuurders te werven en te behouden. Zo is er de toenemende individualisering. Doordat mensen meer dan in het verleden op hun eigen welzijn gericht zijn, zijn minder mensen geneigd een bestuurstaak op zich te nemen.

We zien ook dat de roep om bestuurlijke vernieuwing toeneemt. ‘Vers bloed’, zo is het motto.’Frisse inzichten’. Maar dan moeten die mensen er wel zijn. Specifiek Westlands is het probleem van de werkgelegenheid in deze regio. Het werkaanbod is vooral gericht op lager geschoolden. Hoger geschoolden trekken naar elders, waardoor het lastiger wordt goede samenstelling van bestuurders en bestuursleden te werven. De Academie wil de kansen grijpen die er nog volop zijn. 

Met dank aan onze partners

De Van Poelje Academie is afhankelijk van partners en sponsoren die hechten aan een sterker bestuur in het Westland. Lees meer over de partners of word sponsor.